Wełna mineralna skalna, czy szklana? – Porównanie i zastosowanie dwóch rodzajów wełny mineralnej

Wełna mineralna skalna, czy szklana? – Porównanie i zastosowanie dwóch rodzajów wełny mineralnej

Chociaż wełna mineralna skalna i szklana na pierwszy rzut oka wydają się identyczne i obie oferują doskonałą izolację termiczną, akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową, posiadają różne charakterystyczne cechy. Wełna skalna, bardziej tolerancyjna na wysokie temperatury i wilgoć, jest szczególnie polecana do zastosowań w budynkach przemysłowych i miejscach, gdzie wymagana jest solidna izolacja. Z kolei wełna szklana, lżejsza i mniej odporna na ściskanie, jest idealna do zastosowań w domach jednorodzinnych, zapewniając skuteczną izolację termiczną i akustyczną.

W branży budowlanej często używa się ogólnego terminu „wełna mineralna”, co może być mylące, ponieważ obejmuje on zarówno wełnę skalną, jak i szklaną. Mimo że oba te materiały są powszechnie stosowane w budownictwie jednorodzinnym i spełniają podobne funkcje, istnieją między nimi istotne różnice. Obie wełny, mimo że podlegają tym samym normom, mają swoje unikalne właściwości, które determinują ich zastosowanie w różnych typach budynków.

Wełna mineralna skalna

Produkcja wełny skalnej jest zaawansowanym procesem, który wykorzystuje naturalne surowce takie jak bazalt, gabro, dolomit, kruszywo wapienne oraz materiały pochodzące z recyklingu, w tym brykiety mineralne. Te surowce są topione w temperaturach porównywalnych do tych występujących w wulkanach, co pozwala na ich przekształcenie w wysoce elastyczne włókna. Następnie, te włókna są zlepiane za pomocą specjalnej żywicy, co umożliwia formowanie różnych produktów izolacyjnych, takich jak płyty, maty, otuliny, a także luźnego granulatu wełnianego.

W procesie produkcji wełny skalnej kluczowe jest zastosowanie technologii rozwłókniania, która pozwala na uzyskanie włókien o optymalnej długości i grubości, co jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości izolacji termicznej i akustycznej. Włókna w płytach i matach z wełny skalnej mają zazwyczaj układ rozproszony, co przekłada się na ich doskonałe właściwości izolacyjne. W przypadku wełny lamelowej włókna układane są prostopadle do powierzchni płyt, co zwiększa ich sztywność i ułatwia montaż.

Dodatkowo, niektóre produkty z wełny skalnej są fabrycznie łączone z papą podkładową lub laminowane welonem szklanym, co dodatkowo zwiększa ich trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Ta technika pozwala na stworzenie produktów, które są nie tylko wysoce efektywne w izolacji, ale także łatwe w instalacji i długotrwałe.

Wełna skalna, dzięki swoim unikalnym właściwościom, jest szeroko stosowana w różnych sektorach budownictwa, od domów jednorodzinnych po duże obiekty przemysłowe. Jej zdolność do izolacji termicznej, akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej sprawia, że jest to materiał wybierany przez projektantów i inżynierów poszukujących rozwiązań, które spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej i bezpieczeństwa.

Wełna mineralna szklana

Wełna szklana, podobnie jak wełna skalna, jest produktem izolacyjnym, ale jej proces produkcji bazuje na innych surowcach. Głównymi składnikami używanymi do produkcji wełny szklanej są piasek kwarcowy oraz stłuczka szklana, często pochodząca z recyklingu. Te materiały są topione w wysokich temperaturach, a następnie przekształcane w cienkie włókna, które są podstawą wełny szklanej.

W procesie produkcji wełny szklanej kluczowe jest precyzyjne kontrolowanie temperatury topnienia oraz procesu rozwłókniania, co pozwala na uzyskanie włókien o odpowiedniej długości i elastyczności. Te włókna są następnie zlepiane za pomocą specjalnej substancji zlepiającej, co jest niezbędne do utrzymania ich struktury i zapewnienia odpowiednich właściwości izolacyjnych.

W płytach i matach z wełny szklanej włókna są układane bardziej równolegle do ich powierzchni, co różni je od wełny skalnej. Ta specyficzna orientacja włókien wymaga użycia większej ilości substancji zlepiającej, ale jednocześnie przekłada się na lepsze parametry izolacyjne, w tym niższy współczynnik przewodzenia ciepła. Dzięki temu wełna szklana jest wyjątkowo skuteczna w zapobieganiu ucieczce ciepła, co jest kluczowe w budownictwie energooszczędnym.

Wełna szklana jest szeroko stosowana w izolacji termicznej i akustycznej różnych typów budynków, od mieszkań po obiekty przemysłowe. Jej zdolność do zapewnienia skutecznej izolacji przy jednoczesnym zachowaniu niskiego współczynnika przewodzenia ciepła sprawia, że jest to materiał wybierany przez specjalistów w dziedzinie budownictwa, którzy poszukują rozwiązań łączących efektywność energetyczną z ochroną środowiska.

Podobieństwa i różnice wełny mineralnej skalnej i szklanej

Przyjrzyjmy się bliżej parametrom i właściwościom obu rodzajów wełny mineralnej – wełny skalnej i wełny szklanej – aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie i efektywność w różnych aspektach budownictwa.

Wełna mineralna skalna i szklana: izolacyjność cieplna

Wełna szklana i skalna różnią się między sobą pod względem współczynnika przewodzenia ciepła, co jest kluczowe w kontekście ich wydajności izolacyjnej. Analizując produkty o różnych gęstościach, można zauważyć, że wełna szklana o gęstości 13 kg/m³ i wełna skalna o gęstości 35 kg/m³ mają podobny współczynnik przewodzenia ciepła, wynoszący około 0,039 W/(m·K). Jednak w przypadku wełny szklanej dostępne są również produkty o wyjątkowo niskim współczynniku przewodzenia ciepła, osiągającym wartość 0,030 W/(m·K), co czyni ją liderem w dziedzinie izolacyjności termicznej.

Z kolei najlepsze produkty z wełny skalnej osiągają współczynnik λ na poziomie 0,034 W/(m·K), co jest porównywalne z popularnym styropianem EPS. Warto jednak pamiętać, że na rynku dostępne są wełny mineralne o różnych poziomach izolacyjności, zależnych od ich gęstości. W zależności od tego parametru, maty i płyty mogą mieć współczynnik przewodzenia ciepła λ w zakresie od 0,039 do nawet 0,044 W/(m·K), co pozwala na dopasowanie odpowiedniego materiału do konkretnych wymagań termicznych danego projektu budowlanego.

Wełna mineralna skalna i szklana: izolacja akustyczna

Oba typy wełny mineralnej – szklana i skalna – wyróżniają się znakomitą zdolnością pochłaniania dźwięku, niską sztywnością dynamiczną oraz efektywnym tłumieniem wewnętrznej energii akustycznej. Dzięki tym właściwościom, są one często rekomendowane jako materiały idealne do tworzenia izolacji akustycznych w różnorodnych obiektach budowlanych. Produkty wykonane z wełny mineralnej, przeznaczone do celów akustycznych, zazwyczaj osiągają najwyższą klasę absorpcji dźwięku – klasę A.

Jednakże, przy porównaniu produktów o identycznej gęstości, wełna szklana często wykazuje lepsze właściwości pochłaniania dźwięku niż wełna skalna. Ważnym aspektem jest również rodzaj dźwięków, które mają być izolowane. Zwykle płyty z wełny mineralnej o niższej gęstości, które są bardziej puszyste, skutecznie izolują dźwięki powietrzne, podczas gdy płyty o wyższej gęstości, zarówno twarde, jak i półtwarde, lepiej tłumią dźwięki uderzeniowe. Należy jednak pamiętać, że sama wełna mineralna to tylko jeden z elementów składowych całej przegrody akustycznej.

Kluczowe jest również odpowiednie wykonanie ściany lub stropu, gdyż nie można polegać wyłącznie na właściwościach izolacyjnych samej wełny. Poprawne zastosowanie wełny w połączeniu z właściwą konstrukcją przegrody jest niezbędne do osiągnięcia optymalnej izolacji akustycznej.

Wełna mineralna skalna i szklana: odporność na ogień

Wełna mineralna skalna wykazuje nieco lepszą odporność na ogień w porównaniu z wełną szklaną. Produkty wykonane z wełny skalnej są zdolne wytrzymać ekstremalnie wysokie temperatury, sięgające nawet do 1000°C. Taka temperatura może wystąpić po około 1,5 do 2 godzinach nieprzerwanego pożaru. Z kolei wełna szklana jest odporna na temperatury w zakresie 600-700°C.

Warto jednak zaznaczyć, że te dane odnoszą się bezpośrednio do samych włókien. Spoiwo, które łączy włókna w obu rodzajach wełny, wytrzymuje temperaturę do około 250°C. Im wyższa zawartość spoiwa w produkcie, tym jego odporność na wysokie temperatury jest mniejsza.

Z wełny skalnej produkuje się płyty izolacyjne stosowane w miejscach, gdzie występuje intensywne nagrzewanie. Są one szeroko wykorzystywane w przemyśle i budownictwie przemysłowym, ale również znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, na przykład do izolacji kominków. Zarówno wełna mineralna szklana, jak i skalna, klasyfikowane są w najwyższej klasie odporności na ogień – A1-S1-d0, co czyni je bezpiecznym wyborem w kontekście ochrony przeciwpożarowej.

Wełna mineralna skalna i szklana: nasiąkliwość

Wełna mineralna skalna i szklana charakteryzują się podobnymi właściwościami w zakresie nasiąkliwości, co jest istotne w kontekście ich zastosowania w miejscach narażonych na wilgoć. Oba te materiały są przetwarzane z użyciem substancji hydrofobowych, które zapewniają im odporność na wodę. W przypadku krótkotrwałego zanurzenia w wodzie, nasiąkliwość tych materiałów izolacyjnych waha się od 0,65 do 1 kg/m², w zależności od specyfiki danego produktu. Natomiast przy długotrwałym zanurzeniu, nasiąkliwość może wzrosnąć do poziomu 1-3 kg/m².

Wełna mineralna skalna i szklana: paroprzepuszczalność

Wełna mineralna, zarówno skalna, jak i szklana, dzięki swojej luźnej strukturze, charakteryzuje się niskim oporem dyfuzyjnym, co oznacza, że jest materiałem paroprzepuszczalnym. Ta właściwość jest szczególnie korzystna w sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie ocieplenie nowo wybudowanego domu, w którym może znajdować się jeszcze nadmiar wilgoci. W przeszłości istniały obawy dotyczące wrażliwości wełny na wilgoć, jednak nowoczesne produkty z wełny mineralnej są hydrofobowe, co oznacza, że są trudno zwilżalne i nie absorbują wilgoci z otoczenia, ani nie podciągają jej kapilarnie.

W praktyce oznacza to, że woda rozlana na zwartą matę lub płytę z wełny mineralnej spłynie po jej powierzchni, nie wnikając w głąb materiału. Dzięki tym właściwościom, wełna mineralna jest idealnym wyborem do izolacji ścian szkieletowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Jednakże, aby zapewnić optymalną ochronę przed wilgocią, ważne jest zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających. Zaleca się osłanianie wełny mineralnej od strony wewnętrznej budynku folią paroszczelną, aby zapobiec przenikaniu pary wodnej do izolacji. Natomiast na zewnątrz izolacji termicznej powinna być umieszczona membrana wysoko paroprzepuszczalna, która umożliwi odprowadzenie wody na zewnątrz przegrody.

Porównując oba rodzaje wełny mineralnej o zbliżonej gęstości, można zauważyć, że ich paroprzepuszczalność jest identyczna. Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ dla obu rodzajów wełny wynosi od 1,3 do 1,4. Dla kontrastu, współczynnik ten dla powietrza wynosi 1, dla styropianu EPS około 60, a dla zbrojonego betonu sięga nawet 130. To pokazuje, jak efektywnie wełna mineralna pozwala na przepływ pary wodnej, co jest kluczowe w kontekście zapewnienia odpowiedniej wentylacji i uniknięcia kondensacji wilgoci wewnątrz izolowanych przegród.

Wełna mineralna skalna i szklana: wytrzymałość na ściskanie

Wełna skalna, występuje w postaci płyt o wysokiej gęstości, dzięki czemu wykazuje znaczną wytrzymałość na ściskanie. Ta cecha czyni ją idealnym materiałem izolacyjnym w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na obciążenia mechaniczne. Przykładowo, w przypadkach, gdy izolacja musi wytrzymać ciężar konstrukcji lub innych elementów budowlanych, wełna skalna jest preferowanym wyborem ze względu na swoją solidność i trwałość.

Z kolei wełna szklana, mimo że nie osiąga takiej samej gęstości jak wełna skalna, ma swoje unikalne zastosowania, szczególnie w kontekście izolacji akustycznej. W przypadku izolacji podłóg, wełna szklana wykazuje lepsze właściwości akustyczne, skutecznie tłumiąc dźwięki i redukując hałas. Chociaż nie jest ona zalecana do zastosowań, gdzie wymagana jest najwyższa wytrzymałość na ściskanie, to jednak w sytuacjach, gdzie obciążenie jest umiarkowane, wełna szklana sprawdza się doskonale, oferując efektywną izolację akustyczną przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Warto zauważyć, że wybór między wełną skalną a szklaną powinien być podyktowany specyficznymi wymaganiami danego projektu. Wełna skalna, z uwagi na swoją wyższą gęstość i wytrzymałość, jest preferowana w miejscach narażonych na duże obciążenia, natomiast wełna szklana, dzięki swoim właściwościom akustycznym, jest idealna do zastosowań, gdzie priorytetem jest redukcja hałasu. Obie te opcje oferują różne korzyści i mogą być stosowane w różnych kontekstach, w zależności od potrzeb i specyfikacji technicznych projektu.

Wełna mineralna skalna i szklana: sprężystość

Sprężystość wełny mineralnej, szczególnie w formie mat, sprawia, że jest ona doskonałym materiałem do izolacji dachów skośnych. Ta właściwość pozwala na łatwe dopasowanie mat do różnorodnych kształtów i zakamarków dachu, zapewniając skuteczną i równomierną izolację. Dzięki elastyczności, wełna mineralna w matach może być łatwo przycięta i dopasowana do specyficznych wymiarów, co jest kluczowe w przypadku dachów o nieregularnych kształtach.

Płyty wełny mineralnej o dużej gęstości charakteryzują się z kolei twardością i odpornością na ściskanie. Takie płyty, które mogą wytrzymać obciążenie do 6000 kg/m², są idealne do zastosowań, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, jak w przypadku izolacji termicznej dachów płaskich, podłóg czy stropów. Ich solidna struktura sprawia, że są one odporne na odkształcenia wynikające z ciężaru konstrukcji lub ruchu ludzi.

Wełna szklana ma dodatkową zaletę w postaci możliwości kompresji. Może być sprasowana do mniejszej objętości, co znacząco ułatwia jej transport i przechowywanie. Po rozpakowaniu, wełna szklana rozpręża się, wracając do swojej pierwotnej grubości. To sprawia, że w jednym opakowaniu można przewieźć znacznie więcej materiału izolacyjnego, co jest szczególnie korzystne z logistycznego punktu widzenia. Wełna skalna również może być kompresowana, ale w mniejszym stopniu niż wełna szklana, co oznacza, że zajmuje więcej miejsca podczas transportu i przechowywania.

Wełny mineralna skalna i szklana: właściwości użytkowe

Wełna szklana wyróżnia się mniejszą wagą i generuje mniej pyłu w porównaniu do wełny skalnej. Jej elastyczność włókien pozwala na lepsze dopasowanie do nierówności powierzchni, na której jest stosowana. Z kolei wełna skalna charakteryzuje się większą sztywnością i jest bardziej odporna na rozwarstwianie, co czyni ją stabilniejszą w niektórych zastosowaniach.

Zastosowania wełny mineralnej skalnej i szklanej

Wełna mineralna, zarówno wełna skalna jak i szklana, jest wszechstronnym materiałem izolacyjnym, który sprawdza się w wielu zastosowaniach. Można z niej tworzyć różnorodne izolacje cieplne, które charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia i odkształcenia. Płyty i maty z wełny mineralnej są idealne do izolacji ścian zewnętrznych metodą BSO (znana również jako ETICS, czyli External Thermal Insulation Composite System), a także do ocieplania poddaszy, stropów, stropodachów niewentylowanych, fundamentów oraz podłóg na gruncie. Wełna szklana, ze względu na swoje właściwości, jest polecana w miejscach, gdzie nie występują duże obciążenia. Doskonale nadaje się jako materiał izolacyjny w ścianach trójwarstwowych, konstrukcjach szkieletowych oraz belkowych.

Przy montażu wełny mineralnej do podłoża kluczowe jest zastosowanie odpowiednich technik mocowania. W przypadku ścian zewnętrznych, zarówno przy metodzie BSO, jak i konstrukcji szkieletowych, stosuje się specjalne kołki rozporowe lub kleje do wełny mineralnej, które zapewniają trwałe i stabilne połączenie z podłożem. W przypadku izolacji poddaszy czy stropodachów, wełna jest zazwyczaj mocowana mechanicznie, przy użyciu specjalnych wsporników lub listew, które zapobiegają jej przemieszczaniu się i zapewniają równomierne rozłożenie materiału izolacyjnego. Ważne jest, aby wybierać akcesoria montażowe dostosowane do rodzaju wełny oraz specyfiki danego zastosowania, co gwarantuje skuteczną i długotrwałą izolację.

Co się robi z wełny mineralnej?

Wyroby z wełny mineralnej, zarówno skalnej jak i szklanej, są dostępne w różnorodnych formach, aby sprostać specyficznym wymaganiom użytkowników. Wśród nich znajdują się:

 • Specjalne kształtki i otuliny: Te produkty są idealne do izolacji rur, które są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur. Dzięki swojej konstrukcji, kształtki i otuliny z wełny mineralnej dokładnie przylegają do rur, zapewniając skuteczną ochronę termiczną.
 • Solidne i trwałe płyty: Są one stosowane pod tynki, a także w izolacji akustycznej stropów i izolacji cieplnej fundamentów. Ich wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne sprawiają, że są one niezawodnym wyborem w tych zastosowaniach.
 • Twarde i wytrzymałe płyty odporne na naciski: Te płyty są specjalnie zaprojektowane do izolowania dachów pokrytych papą lub innymi miękkimi materiałami pokryciowymi. Ich odporność na silne naciski miejscowe czyni je niezastąpionymi w tych zastosowaniach.
 • Sprężyste i lekkie płyty: Są one używane do dokładnego i szczelnego wypełniania izolowanej przestrzeni, zapewniając skuteczną izolację bez dodatkowego obciążenia konstrukcji.
 • Filce i maty: Te produkty są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych aplikacjach, od izolacji ścian po dachy i podłogi.
 • Granulaty: Są one idealne do wdmuchiwania w szczeliny lub trudno dostępne przestrzenie, zapewniając izolację miejsc, które mogłyby być inaczej trudne do zabezpieczenia.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór wyrobów z wełny mineralnej, zarówno skalnej, jak i szklanej, które są idealne do izolacji termicznej i akustycznej niemal każdego elementu budynku. Nasze produkty umożliwiają kompleksowe ocieplenie domu od fundamentów aż po dach, zapewniając optymalną ochronę i komfort. Oferujemy rozwiązania do:

 • Dachów skośnych (poddasza użytkowe): Nasze materiały zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, co jest kluczowe dla komfortu mieszkańców w poddaszach użytkowych.
 • Stropodachów wentylowanych (poddasza nieużytkowe): Idealne rozwiązanie do izolacji dachów, które nie są wykorzystywane, ale wymagają ochrony przed utratą ciepła.
 • Dachów płaskich niewentylowanych: Nasze produkty są dostosowane do specyficznych wymagań dachów płaskich, zapewniając skuteczną izolację i trwałość.
 • Ścian zewnętrznych trójwarstwowych: Oferujemy materiały, które doskonale sprawdzają się w izolacji ścian zewnętrznych, zapewniając zarówno izolację termiczną, jak i akustyczną.
 • Ścian dwuwarstwowych: Nasze produkty są idealne do efektywnej izolacji ścian dwuwarstwowych, zwiększając komfort termiczny wnętrz.
 • Ścian zewnętrznych wykonanych w technologii szkieletowej: Specjalnie zaprojektowane materiały do izolacji ścian szkieletowych, które wymagają lekkich, ale skutecznych rozwiązań izolacyjnych.
 • Szkieletowych ścian działowych: Idealne rozwiązanie do izolacji wewnętrznych ścian działowych, zapewniające zarówno izolację akustyczną, jak i termiczną.
 • Podłóg na stropie drewnianym: Nasze produkty zapewniają doskonałą izolację podłóg na stropach drewnianych, chroniąc przed utratą ciepła i hałasem.
 • Podłóg na stropach betonowych i na gruncie: Oferujemy rozwiązania idealne do izolacji podłóg na betonie i bezpośrednio na gruncie, zapewniając komfort i ochronę przed wilgocią.

Dodatkowo, nasza firma zapewnia profesjonalny i szybki transport, dzięki czemu każdy rodzaj zamówionej wełny mineralnej zostanie dostarczony bezpośrednio na miejsce inwestycji. Gwarantujemy terminowość i bezpieczeństwo dostaw, co jest kluczowe w realizacji projektów budowlanych.